Personal tools
You are here: Home Utveckla Snabbt och Rätt: Lättrörligt!

Utveckla Snabbt och Rätt: Lättrörligt!

Input Consulting inbjuder till kvällsseminarium i samarbete med Erik Lundh, Sveriges troligtvis främsta XP-expert om kärnan i lättrörlig ("agile") utveckling

Lättrörlig utveckling ger chefer och utvecklare ett gemensamt perspektiv. Även stora svenska företag satsar idag på lättrörlig utveckling. Ericsson har nyligen annonserat att de kommer att satsa på utveckling enligt "Toyota-principer", s.k. Lean Thinking. Man hoppas kunna frigöra 35% av sina R&D-resurser (ca 7 mdr SEK) genom att följa dessa principer. Detta kommer troligtvis att påverka även deras konsulter och andra underleverantörer. På väsentliga punkter sammanfaller Lean Thinking med lättrörliga metoder för programvaruutveckling. Den mest kända av dessa metoder är eXtreme Programming (XP).

Erik Lundh har de fem senaste åren utbildat och handlett företag som infört lättrörligare utveckling, främst med XP. Erik räknas idag som en av de tongivande i Sverige på lättrörlig utveckling med metoder som XP, Lean och Scrum. Erik är engagerad i både nationella och internationella utbyten kring bättre programvaruutveckling, inte minst via engagemang i ett flertal nationella och internationella konferenser om lättrörlig utveckling samt seminarieturnéer i hela Sverige. Eriks ”egna” lyckade lättrörliga team finns i allt från startup-företag till storföretag som ABB.

Under kvällen ger Erik inte bara en översikt vad gäller principer, strategier och metoder utan låter även deltagarna själva organisera sig och, med lättrörliga metoder, utveckla två versioner av en produkt på 60 arbetsminuter.

Innehåll

  • Varför lättrörlig utveckling lyckas bättre
  • eXtreme Programming - en snabb väg till lättrörlig utveckling
  • Hur startar jag mitt första lättrörliga projekt?
  • Projektsimulering - "Extreme Hour". Deltagarna bildar ett utvecklingsteam och utvecklar två versioner av en produkt på 60 arbetsminuter, gärna med chefen som engagerad kund.
  • Sammanfattning och frågor

Målgrupp

  • Tekniska Beslutsfattare
  • Utvecklingschefer
  • IT-arkitekter
  • Projektledare
  • Seniora systemutvecklare
Document Actions