Personal tools
You are here: Home Members manager's Home

Erik Lundh

Erik Lundh har jobbat med produktorienterad utveckling av programvara i 20 år, sedan 90-talet med fokus på bättre sätt att utveckla. År 2000 fick Erik kontakt med eXtreme Programming(XP) och lättrörlig utveckling(Agile) via arbete med ett svenskt tvärindustriellt designcentrum. Erik var med på den första internationella XP-konferensen XP2000 och har deltagit varje år sedan dess. Designcentret lades på is, men XP väckte stort intresse. Sedan dess har Erik varit fullt upptagen med att propagera för bättre arbetsformer med XP som konkret metod, samt agera coach i nyckelprojekt när team och företag anammar XP som lättrörlig arbetsmetodik.

Erik har de senaste åren varit coach i ett antal XP-projekt med hög profil samt utbildat 100-tals utvecklare, testare, projektledare och linjechefer i lättrörlig utveckling med XP.

Eriks arbete med spridning och införande av XP och lättrörlig utveckling har uppmärksammats internationellt. På senare tid har han blivit inbjuden till flera expertpaneler på olika internationella konferenser tillsammans med bl a Kent Beck, Ron Jeffreis, Ward Cunningham, Mary Poppendieck och Gary Pollice (Rational)

Erik är också en mycket aktiv medlem i det sydsvenska kostnadsfria förbättrings-nätverket SPIN-SYD med ett 40-tal företag (Ericsson, ABB, IKEA, mfl ) samt Lunds Tekniska Högskola som medlemmar.

Publikationer:

www.compelcon.se/publications

Mer om Erik:

www.compelcon.se

 

Erik Lundh

OOPSLA 02: Erik i panel med Kent Beck, Ron Jeffreis, Rob Mee mfl

TCRE02 workshop under RE02

XP2002: Erik presenterade sitt sätt att sprida XP via nätverk och satt i panel med Kent Beck

Document Actions